Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(Views of Student and Teaching Staffs Regarding Teaching Method and Techniques: A Qualitative Research )

Yazar : Ebru BOZPOLAT  Celal Teyyar UĞURLU, Hatice Gonca USTA, Ahmet Salih ŞİMŞEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 27
Sayfa : 83-95


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğrenci ve öğretim elemanlarının sınıf yönetimi modelleri, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri farkındalık düzeylerinin ve yükseköğretimde hangilerinin yaygın olarak kullanıldıklarının belirlenmesidir. Bu araştırmada nicel araştırma modellerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma grubu, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Cumhuriyet Üniversitesi’nde öğrenim gören 89 öğrenci ve aynı üniversitede görev yapan 32 öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan öğrenci ve öğretim elemanı görüşlerine ilişkin elde edilen bulgular; sınıf yönetimi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri olmak üzere üç alt başlıkta sunulmuştur. Araştırma sonucunda; öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sınıf yönetimi modelleri, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme yöntemleri farkındalık düzeylerinin birbirine benzer olduğu görülmüştür. Bununla birlikte öğretim elemanlarının farkındalık düzeyinin üç boyutta da öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamında yaygın olarak kullanılan sınıf yönetimi modellerinin, öğretim yöntem ve tekniklerinin, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin hangileri olduğu incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yükseköğretim, Öğretimin Kalitesi, Sınıf Yönetimi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Abstract
The purpose of this research is determining the level of awareness about classroom management models, teaching methods and techniques, measurement and evaluation methods of students and teaching staff at the university. However, it was examined which of the commonly used models and methods within the scope of research. This research is a quantitative research descriptive survey model. This research is a quantitative research. The descriptive survey model used in the study. The research group consists of studying the fall semester of 2014-2015 academic year 89 students at Cumhuriyet University and 32 faculty members working in the same university. The findings regarding student and faculty staff's opinions are presented in three subhead which classroom management, teaching methods and techniques, assessment and evaluation. As a result of research, classroom management models, teaching methods and techniques, assessment and evaluation methods, awareness levels of students and faculty staff's teaching have been found to be similar.

Keywords
Higher Education, Quality of Education, Classroom Management, Teaching Methods and Techniques, Asses

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com