Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 Baş EditörEditör


Editör


D.Ü Basımevi İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır  2008

 | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenBayram AŞILIOĞLU  
BİLİŞSEL ÖĞRENMELER İÇİN ELEŞTİREL OKUMANIN ÖNEMİ ve ONU GELİŞTİRME YOLLARI Ss,
The Importance of Critical Reading For Cognitive Learning And The Ways to Improve It

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abidin DAĞLI Huriye GÜNDÜZ  
YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ (Diyarbakır İli Örneği) Ss,
The Burnout Level of Administrators and Teachers Working at Regional Primary Boarding Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf İNANDI  
RESMİ İLK ve ORTAÖĞRETİM OKULLARI MÜDÜRLERİNİN OKULLARINDAKİ KRİZ DURUMLARINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss,
Evaluation of Approaches Which Belong To Principals Who Work For Official Primary and High Schools Which Are Related to Crises Which Occur at Their Schools

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih TÖREMEN  
OKUL ANNELİĞİ: OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Ss,
School Motherhood: A New Model Proposal To School Safety

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin ÜNSAL  
FEN EĞİTİMİNDE PROBLEM ÇÖZME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI KAYNAKÇA Ss,
Written Sources Related To Problem Solving in Science Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KILINÇ  
HÜCRE BÖLÜNMELERİNİN ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: “BÖLÜNEN PARMAKLAR” Ss,
A New Approach In Teaching Of Cell Divisions: “Divided Fingers”

Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıza GÜL  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE SÖZ KALIPLARI Ss,
Pattern Utterances in Tales of Dede Korkut

Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner KILIÇ  
NUSAYBİN’İN FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ Ss,
Physical Geography of Nusaybin, SE of Anatolia

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Basri MEMDUHOĞLU  
KÜLTÜREL VE SANATSAL YARATICILIĞIN TEŞVİK EDİLMESİ VE ETİK YÜKÜMLÜLÜKLER BAĞLAMINDA TELİF HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME Ss,
A Conceptual Analysis of the Preservation of Copyright in Terms of Ethical Responsibilities Encouragement of Cultural and Artistic Creativity

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cahit AYDEMİR  
EKONOMİK GELİŞME SÜRECİNDE TARIM-SANAYİ İLİŞKİLERİNİN SEKTÖRLER ARASI BÜTÜNLEŞMEYE ETKİLERİ Ss,
The Effects Of The Integration Among Sectors Of Relations In Agriculture-Industrial In The Process Of Economic Development

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan DEMİR  
DİYARBAKIR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI YONCA (MEDİCAGO L.) TÜRLERİNDE AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss,
Determination of Heavy Metal Levels in Some Clover Species (Medicago L.) Distributed in Diyarbakır Province

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülten KAVAK  
SERUM NMR T1 DURULMASI İÇİN ÖNERİLEN TABAKA MODELİNDEN KİMYASAL DEĞİŞ-OLUŞ FORMÜLLERİNİN TÜRETİMİ Ss,
The Derivation of Chemical Exchange Formulas for Serum NMR T1 Relaxation by Using Layer Model

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa MIZRAK  
HİPERBOLİK TANJANT YÖNTEMİNİN KLASİK BOUSSINESQ SİSTEMİNE UYGULANMASI Ss,
Application of Hyperbolic Tangent Method to Classical Boussinesq System

Özet | Abstract | Tam Metin |

Halis YILMAZ  
The Kadomtsev-Petviashvili (KP) Equation as an example of Invariant Equations (K adomtsev-Petviashvili (KP) Denklemi - invariant denklemlerine bir ¨ornek) Ss,
The Kadomtsev-Petviashvili (KP) Equation as an example of Invariant Equations (K adomtsev-Petviashvili (KP) Denklemi - invariant denklemlerine bir ¨ornek)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com