Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10 Editor in chiefEditor


Editor


D.Ü Basımevi İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır  2008

 | Cover  | Table of contents  | EditorialBayram AŞILIOĞLU  
BİLİŞSEL ÖĞRENMELER İÇİN ELEŞTİREL OKUMANIN ÖNEMİ ve ONU GELİŞTİRME YOLLARI Ss,
The Importance of Critical Reading For Cognitive Learning And The Ways to Improve It
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Abidin DAĞLI Huriye GÜNDÜZ  
YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ (Diyarbakır İli Örneği) Ss,
The Burnout Level of Administrators and Teachers Working at Regional Primary Boarding Schools
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf İNANDI  
RESMİ İLK ve ORTAÖĞRETİM OKULLARI MÜDÜRLERİNİN OKULLARINDAKİ KRİZ DURUMLARINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss,
Evaluation of Approaches Which Belong To Principals Who Work For Official Primary and High Schools Which Are Related to Crises Which Occur at Their Schools
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Fatih TÖREMEN  
OKUL ANNELİĞİ: OKUL GÜVENLİĞİNE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ Ss,
School Motherhood: A New Model Proposal To School Safety
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Yasin ÜNSAL  
FEN EĞİTİMİNDE PROBLEM ÇÖZME İLE İLGİLİ AÇIKLAMALI KAYNAKÇA Ss,
Written Sources Related To Problem Solving in Science Education
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet KILINÇ  
HÜCRE BÖLÜNMELERİNİN ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: “BÖLÜNEN PARMAKLAR” Ss,
A New Approach In Teaching Of Cell Divisions: “Divided Fingers”
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Rıza GÜL  
DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE SÖZ KALIPLARI Ss,
Pattern Utterances in Tales of Dede Korkut
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Taner KILIÇ  
NUSAYBİN’İN FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ Ss,
Physical Geography of Nusaybin, SE of Anatolia
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Basri MEMDUHOĞLU  
KÜLTÜREL VE SANATSAL YARATICILIĞIN TEŞVİK EDİLMESİ VE ETİK YÜKÜMLÜLÜKLER BAĞLAMINDA TELİF HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME Ss,
A Conceptual Analysis of the Preservation of Copyright in Terms of Ethical Responsibilities Encouragement of Cultural and Artistic Creativity
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Cahit AYDEMİR  
EKONOMİK GELİŞME SÜRECİNDE TARIM-SANAYİ İLİŞKİLERİNİN SEKTÖRLER ARASI BÜTÜNLEŞMEYE ETKİLERİ Ss,
The Effects Of The Integration Among Sectors Of Relations In Agriculture-Industrial In The Process Of Economic Development
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Ramazan DEMİR  
DİYARBAKIR İL SINIRLARI İÇERİSİNDE YAYILIŞ GÖSTEREN BAZI YONCA (MEDİCAGO L.) TÜRLERİNDE AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ss,
Determination of Heavy Metal Levels in Some Clover Species (Medicago L.) Distributed in Diyarbakır Province
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Gülten KAVAK  
SERUM NMR T1 DURULMASI İÇİN ÖNERİLEN TABAKA MODELİNDEN KİMYASAL DEĞİŞ-OLUŞ FORMÜLLERİNİN TÜRETİMİ Ss,
The Derivation of Chemical Exchange Formulas for Serum NMR T1 Relaxation by Using Layer Model
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa MIZRAK  
HİPERBOLİK TANJANT YÖNTEMİNİN KLASİK BOUSSINESQ SİSTEMİNE UYGULANMASI Ss,
Application of Hyperbolic Tangent Method to Classical Boussinesq System
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Halis YILMAZ  
The Kadomtsev-Petviashvili (KP) Equation as an example of Invariant Equations (K adomtsev-Petviashvili (KP) Denklemi - invariant denklemlerine bir ¨ornek) Ss,
The Kadomtsev-Petviashvili (KP) Equation as an example of Invariant Equations (K adomtsev-Petviashvili (KP) Denklemi - invariant denklemlerine bir ¨ornek)
Current Issue Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

  İLETİŞİM

  SAYIN YAZAR,

  LÜTFEN ÇALIŞMANIZIN DEĞERLENDİRME SÜRECİ İLE İLGİLİ OLARAK MAKALE TAKİP SİSTEMİNİ KULLANINIZ


  DUYURU

  Değerli Okurlarımız;

  Dergimizin 26. sayısı yayımlanmıştır. 

  Bir sonraki sayımız Nisan 2016 sayısında görüşmek dileğiyle

   


  Dizinleme

                                                                     

       

                            

    

                                                        

   

  Research Bible

  Research Bible

   


  MAKALE TAKİP

  KULLANICI ADI KISMINA KAYITLI OLDUĞUNUZ E-MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ (ÖRNEĞİN: tkutluca@dicle.edu.tr)

  ŞİFRE KISMINA DA SİZİN BELİRLEMİŞ OLDUĞUNUZ ENAZ 6 VE EN FAZLA 8 KARAKTERİ YAZINIZ.

  SON OLARAK GÜVENLİK KODUNU YAZIP İLGİLİ KISIMA GEÇİŞ YAPABİLİRSİNİZ.


  DİKKAT

   

  YAYIMLANACAK MAKALER İÇİN YAZARLARIN

  YAYIM VE YAZIM KURALLARINA DİKKAT ETMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR.

  APA KRİTERLERİNE UYGUN OLARAK ŞEKİL VEYA TABLOLARIN GÖSTERİMİ,

  KAYNAKLARIN YAZIMINA DİKKAT EDİLECEK BU DURUMU SAĞLAMAYAN

  ÇALIŞMALARIN YAYIMLANMASI SONRAKİ SAYILARA BIRAKILACAKTIR.

  TEŞEKKÜRLER.Address :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telephone :0412 248 80 01 Fax :0412 248 82 57
Email :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri