Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


13 Baş EditörEditör


Editör


D.Ü Basımevi İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır  2009

 | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenMehmet KAYA  
KÜRESELLEŞME YAKLAŞIMLARI Ss,
Approaches to Globalization

Özet | Abstract | Tam Metin |

Meltem BATURAY Ömer Faruk BAY  
UZAKTAN ÖĞRETİMİ TERCİH EDEN ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Ss,
Demographic Characteristics of the Students That Chose Distance Education

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abidin DAĞLI Semra AKYILDIZ  
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKÖĞRETİM DENETMENLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARI Ss,
The Views of Primary Teachers about the Ethical Behaviors of Primary Supervisors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Fazlı ERGÜL  
KOSOVA’DA TÜRKÇE EĞİTİM ve SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME İHTİYACI Ss,
The Need of Educating the Primary School Teacher and Education in Turkish for Kosovo

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah AYAYDIN  
EĞİTİMDE ÇOKLU ZEKÂ YANSIMALARI ve GÖRSEL SANATLAR Ss,
In Education Reflections of Multiple Intelligences and Visual Arts

Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin AYDIN Ali Osman ALAKUŞ  
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMEYLE GÖRSEL SANATLAR DERSİNİ İŞLEMENİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ve ÖĞRENİLENLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ Ss,
The Effect of Cooperative Learning on the Students’ Success and Retention of the Learning in the Visual Arts Lesson

Özet | Abstract | Tam Metin |

Feridun Merter  
CUMHURİYET-DİCLE-İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ ve ÖĞRENME STİLLERİNİ FARKLILAŞTIRAN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLER Ss,
University Faculty of Education Inönü, Dicle and Cumhuriyet of Primary Learning Styles Students, Learning Styles and Different Makes of Socio-Economic Factors

Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Küçük Barış DEMİR  
İLKÖĞRETİM 6–8. SINIFLARDA MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN BAZI KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss,
A Study on Some Misperceived Concepts in the Teaching of Mathematics in 6th-8th Grades

Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan Şevki AYVACI Sibel ER NAS  
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KONULARININ OKULDA ve DERSHANEDE İŞLENİŞİYLE İLGİLİ DURUMLARIN BELİRLENMESİ Ss,
Determining the Processive Cases of Science and Technology Course Subjects at Schools and Private Preparation Course

Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihat DEMİR A. Kadir MASKAN, Şahika ÇEVİK, Medine BARAN  
ORTAÖĞRETİM 9. SINIF FİZİK DERS KİTABININ DERS KİTABI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE GÖRE İNCELENMESİ Ss,
The Investigation of the Secondary School 9th Class Physics Textbook by the Evaluative Criteria

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sena GÜRŞEN OTACIOĞLU  
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK ve ÇALGI BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ss,
The Relations between the Music Teacher Candidates’ Levels of Self Esteem and Their Successes in Academic and Playing Instruments

Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi Sezer Pelin SAYA  
GELİŞİMSEL AÇIDAN ÖLÜM KAVRAMI Ss,
Death Concept from Developmental View

Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat PIÇAK  
EĞİTİM DÜZEYİ AÇISINDAN TÜRKİYE İŞGÜCÜ YAPISINDAKİ DEĞİŞİMLER Ss,
Changes in Labor Force Structure in terms of Educational Level in Turkey

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM Muhittin YÜREKLİ, Numan YILDIRIM  
SOĞUK STRESİ, ADRENOMEDULLİN ve METİLE ADRENOMEDULLİN UYGULAMALARININ BAZI SIÇAN DOKULARINDA TOPLAM RNA MİKTARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Ss,
The Effects of Cold Stress, Adrenomedullin and Methylatedadrenomedullin Treatments on Total RNA Levels of Some Rat Tissues

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com