D.Ü ZİYA GÖKALP EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (OPEN ACCESS ONLINE PEER REVIEWED JOURNAL)

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


17 SayıEditör
Doç.Dr. Behçet ORAL

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

D.Ü Basımevi İşletme Müdürlüğü, Diyarbakır  2011

 | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet Nuri GÖMLEKSİZ Sare Çetintaş  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK TUTUMLARI (Fırat, Dicle,7 Aralık, Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Örneği) Ss, 1-14
Democratic Attitudes of Prospective Teachers (Case of Fırat, Dicle, 7 Aralık, Cumhuriyet ve Erzincan Universities)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah ADIGÜZEL  
BİLGİ OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 15-28
The Development Of The Scale Of Information Literacy

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Temizkan -  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL DİL BECERİLERİNDEN OKUMA İLE İLGİLİ KAVRAMLARI ÖĞRENME DÜZEYLERİ ve KAVRAM YANILGILARI Ss, 29-47
THE LEARNING LEVELS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT BASIC CONCEPTS OF READING SKILL AND MISCONCEPTIONS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat YENİLMEZ Serap ÇALIŞKAN  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇOKLU ZEKA ALANLARI İLE YARATICI DÜŞÜNME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 48-63
Relationship Between Multiple Intelligences and Creative Thinking of Secondary School Students

Özet | Abstract | Tam Metin |

GÜLAY EKİCİ Murat HEVEDANLI  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA (ÖSS) YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (DİYARBAKIR İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 64-79
ANALYZING HIGH SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS THE STUDENT SELECTION EXAMINATION (SSE) IN DIFFERENT VARIABLES (THE CASE OF DIYARBAKIR)

Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner Altun Durmuş EKİZ, Merve ODABAŞI  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFLARINDA KARŞILAŞTIKLARI OKUMA GÜÇLÜKLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA Ss, 80-101
A Qualitative Study on Reading Difficulties Faced by Primary Teachers in Their Classrooms

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa METİN Salih BİRİŞÇİ Mustafa METİN Kerem COŞUN Gül KALELİ YILMAZ  
ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR Ss, 102-118
Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Özet | Abstract | Tam Metin |

Güney Hacıömeroğlu  
MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZMEYE İLİŞKİN İNANÇ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI Ss, 119-132
TURKISH ADAPTATION OF BELIEFS ABOUT MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING INSTRUMENT

Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan KARAMUSTAFAOĞLU Ahmet BACANAK, Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Salih DEĞİRMENCİ  
FEN ÖĞRETİMİNDE BİLGİ HARİTASI KULLANIMI: EKOSİSTEM ÖRNEĞİ Ss, 133-145
Use of Knowledge Map in Science Teaching: The Case of Ecosystem

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mürşet ÇAKMAK Aysel TEMELLİ, Banu Çiçek Seyhan  
İÇ SALGI BEZLERİMİZ KONUSUNDA UYGULANAN KAVRAM HARİTALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Ss, 146-159
The İmpact Of The Concept Maps Used For İnternal Secretion Glands On Students Academic Succes

Özet | Abstract | Tam Metin |

Tamer KUTLUCA Yılmaz ZENGİN  
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE GEOGEBRA KULLANIMI HAKKINDA ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 160-172
EVALUATION OF VIEWS OF STUDENTS ABOUT USING GEOGEBRA IN TEACHING OF MATHEMATICS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Vahit BADEMCİ  
KUDER-RICHARDSON 20, CRONBACH’IN ALFASI, HOYT’UN VARYANS ANALİZİ, GENELLENİRLİK KURAMI VE ÖLÇÜM GÜVENİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ss, 173-193
A Study on the Kuder-Richardson 20, Cronbach’s Alpha, Hoyt’s Analysis of Variance, Generalizability Theory and Score Reliability

Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki APAYDIN, Erol TAŞ Çeviren: ...  
İLKÖĞRETIM 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJI PROGRAMININ İÇERIK AÇISINDAN DEĞERLENDIRMESI Ss, 194-201
EVALUATION OF THE NEW SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM INSTRUCTED FOR TURKISH PRIMARY SCHOOL 4TH GRADE STUDENTS

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  DOI NUMARASI

  OCAK 2015 SAYIMIZDAN İTİBAREN KABUL EDİLEN MAKALELERE DOI NUMARALARI VERİLECEKTİR.


  DUYURU

  Değerli Okurlarımız;

   

  Dergimizin 23. sayısı yayımlanmıştır. Özverili çalışmalarını akademik dünyaya kazandıran yazarlarımıza ve bu süreçte katkı sağlayan değerli hakem hocalarımıza sonsuz şükranlarımızı sunarız.

   


  Dizinleme

                                                                     

       

                            

    

                                                        

   

  Research Bible

  Research Bible

   


  MAKALE TAKİP

  KULLANICI ADI KISMINA KAYITLI OLDUĞUNUZ E-MAİL ADRESİNİZİ YAZINIZ (ÖRNEĞİN: tkutluca@dicle.edu.tr)

  ŞİFRE KISMINA DA SİZİN BELİRLEMİŞ OLDUĞUNUZ ENAZ 6 VE EN FAZLA 8 KARAKTERİ YAZINIZ.

  SON OLARAK GÜVENLİK KODUNU YAZIP İLGİLİ KISIMA GEÇİŞ YAPABİLİRSİNİZ.


  DİKKAT

   

  YAYIMLANACAK MAKALER İÇİN YAZARLARIN

  YAYIM VE YAZIM KURALLARINA DİKKAT ETMESİ SON DERECE ÖNEMLİDİR.

  APA KRİTERLERİNE UYGUN OLARAK ŞEKİL VEYA TABLOLARIN GÖSTERİMİ,

  KAYNAKLARIN YAZIMINA DİKKAT EDİLECEK BU DURUMU SAĞLAMAYAN

  ÇALIŞMALARIN YAYIMLANMASI SONRAKİ SAYILARA BIRAKILACAKTIR.

  TEŞEKKÜRLER.Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri