Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof.Dr. Behçet ORAL

Editör
Doç.Dr. Tamer KUTLUCA

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi www.zgefdergi.com  2018

Kapak  | Kurullar  | İçindekiler  | EditördenHatice Uysal Şenay Özen Altınkaynak, Necdet Taşkın, Berrin Akman  
ÇOCUKLARIN ÖDÜL VE CEZA ALGILARI İLE ÖĞRETMENLERİN DİSİPLİN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1-12
Reward and Punishment Perceptions of Children with the Opinions of Teachers about Discipline
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya DEMİRCİOĞLU Fatma BEKTAŞ ve Gökhan DEMİRCİOĞLU  
Sıvıların Özellikleri Konusunun Bağlam Temelli Yaklaşımla Öğretiminin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi Ss, 13-25
The Effect of Teaching of Topic of Properties of Liquids with Context Based Approach on Students’ Achievement
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1850
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay EKİCİ Hasan AKDENİZ  
Öğretmen Adaylarının “Sınıfta Disiplin Sağlamak” Kavramına İlişkin Algılarının Belirlenmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması Ss, 26-37
Determination of Perception Regarding the “Discipline in the classroom” of Teacher Candidates: A work of Metaphor Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1854
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa Zafer Balbağ  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Hız ve Sürat Kavramlarına İlişkin Bilişsel Yapıları: Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) Uygulaması Ss, 38-47
Cognitive Constructs Related to Velocity and Speed Concepts of Science Teacher Candidates: Application of Word Association Test (WAT)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1875
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ŞATA Mehtap ÇAKAN  
CHAID Analizi ve Lojistik Regresyon Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması Ss, 48-56
Comparison of Results of CHAID Analysis and Logistic Regression Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1876
Özet | Abstract | Tam Metin |

hanifi şekerci Prof. Dr. M. Cihangir DOĞAN, Prof. Dr. Yücel KABAPINAR  
STORYLİNE YAKLAŞIMINA DAYALI ETKİNLİKLERİN İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ Ss, 57-69
AN INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE STORYLINE APPROACH BASED ACTIVITIES IN THE PRIMARY SCHOOL SOCIAL STUDIES LESSON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1881
Özet | Abstract | Tam Metin |

MEHMET ALİ KANDEMİR Doç. Dr. Zeki APAYDIN  
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Dersinde Kullandıkları Öğretim Yöntem, Teknik ve Değerlendirme Araçlarına İlişkin Görüşleri Ss, 70-78
Primary Teacher Opinions about Teaching Methods and Techniques and Evaluation Tools and Techniques Used in Science Course
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Bekir Hatice BEKİR, Güldeniz ARBAŞ, Remzi AYDIN  
Sosyal Dezavantajlı Bölgedeki Ortaokul Öğrencilerinin Anneye Bağlanma ve Sosyal Destek Algısı Ss, 79-90
Maternal attachment and Social Support Perception of Secondary School Students in A Socially Disadvantaged Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1885
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rojan GÜMÜŞ Mehmet Ali ŞEN  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Alan Tercihlerinin ve Mesleğe Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Ss, 91-101
Evaluation of Vocational High School Students' Program Choices and Perspectives on Career in the field of Health Services
Doi Number :http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1889
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampüs/Diyarbakır
Telefon :0412 248 80 01 Faks :0412 248 82 57
Eposta :egitimdergi@dicle.edu.tr www.zgefdergi.com